Onze visie

De visie van de kleuterschool

Missie - Wie zijn we? Voor wie? Wat is het hart van onze school?

We bieden onderwijs aan voor kinderen van 2.5 tot 6 j. We willen dat kleuters leren van en met elkaar. Kleuters kunnen groeien naar een eigen persoonlijkheid en worden bewust van hun groeikansen en talenten. We stimuleren kleuters om zich met voldoende veerkracht voor te bereiden op een toekomst waarin ze gelukkig kunnen zijn. We zetten in op verbondenheid met zichzelf, de andere, de omgeving en de wereld.

We vinden ontmoeten en verbinden belangrijk. Dit creëren we door samenleven, samenwerken en communiceren. Groot en klein zetten in op een warme geborgenheid en respectvolle relatie met zichzelf, anderen en de omgeving.

We doen het samen!

Ontdekken wie je kan worden is waardevol voor jezelf, anderen en de wereld. Groot en klein ervaren hoe ze zichzelf kunnen aansturen bij het leren en zelfstandig functioneren. Positief denken in een groeimindset. Ontwikkelen in een groeilijn.

Ik kan het zelf!

Ontdekken wie je bent. We zetten als school in op welbevinden en een positieve ingesteldheid waarbij de zin in leren en leven belangrijk is. Groot en klein ervaren hoe ze ondanks mogelijke tegenslag en ontmoediging steeds weer kunnen opstaan. Van proberen kan je leren!

Ik zet door! Van proberen kan je leren!

Visie - Waarom voor onze school kiezen?

We zetten in op samen leven, werken en leren. We werken persoonsgericht en cultuurgebonden (=ZILL) zodat kinderen zich breed kunnen ontwikkelen. Binnen een sterk zorgbeleid kijken we vooral naar wat kinderen nodig hebben en passen ons handelen daartoe aan. We zetten in op groeikracht, veerkracht en respectvolle verbondenheid voor kleuters, ouders en teamleden.

Identiteit - Hoe stralen we onze visie en missie uit?

We tonen een warme, vriendelijke en verbindende stijl naar kleuters en ouders toe. Door interesse te tonen voor de leefwereld en talenten van iedereen zetten we in op welbevinden en betrokkenheid. Als schoolteam leven we normen en waarden voor. We zijn vriendelijk, eerlijk en duidelijk.

Strategie - Hoe doen we dat?

Ik - als kleuter

ontdek wie ik ben en waartoe ik word uitgenodigd: mijn talenten

bewonder talenten van anderen, kan me inleven in andere standpunten en situaties

leer door te doen, te ervaren, zelf te kiezen en te spelen

word uitgedaagd om te groeien op mijn eigen tempo in de zone van mijn naaste ontwikkeling

Jij - mijn leerkracht

zorgt voor een warme speel- en leeromgeving

verkent de noden, talenten en interesses van de kleuters door observeren en meespelen

verbindt de observaties door doelgericht werken aan de 10 ontwikkelvelden van ZILL

verbindt de observaties door te werken in belangstellingscentra aansluitend bij de leefwereld van kleuters

verdiept mijn welbevinden, betrokkenheid en groei door begeleiding op maat

is bereid om te reflecteren, professionaliseren en samen te werken met collega’s en ouders om zo een sterke keten van onderwijs, opvoeding en zorg te vormen

Wij - mijn klas, mijn school, ...

werkt vanuit visie en wetenschappelijke onderbouwing

zet ‘talenten’ van kinderen, leerkrachten, ouders, bezoekers centraal

werkt vanuit de kernwaarden: groeikracht, verbondenheid en veerkracht

is een zorgzame school voor opvoedings- en onderwijsnoden van kleuters

is een zorgzame school voor de ondersteuningsbehoeften van leerkrachten

gebruikt de groene schoolomgeving als pedagogisch en didactisch kader

is een katholieke dialoogschool waar we willen leren van en met elkaar 

werkt met een taalbeleid en bouwt een krachtige taalleeromgeving uit

zet extra in op de motorische en zintuiglijke ontwikkeling van kleuters

vindt participatie van en communicatie met ouders belangrijk

Downloads

Download hier de folder van Zin in Leren/leven, de jaarlijkse bijlage van de kleuterschool en ons schoolreglement.

We maken gebruik van cookies om gegevens m.b.t. de prestaties en het gebruik van deze website te verzamelen & analyseren, om sociale netwerkfunctionaliteiten aan te bieden en onze content & advertenties te verbeteren en personaliseren. Bekijk onze privacy policy voor meer informatie.